กำหนดการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

PS graduate

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

งานสนับสนุนการจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

คุณวรรณวิษา บุญวรรโณ โทร. 074-288094

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.