ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistantship)

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) update : 13 มิ.ย. 2565 เวลา 15.25 น.