ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้ได้รับทุนผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistantship) ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) update : 20 มิ.ย. 2565