ประกาศทุนผู้ช่วยสอน จากเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ และเงินรายได้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 update : 20 มิ.ย. 2565