สามารถดาวน์โหลดปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 

>> ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 หรือ อ่านได้จากรายละเอียดข้างล่างนี้

 PhilosophyOfPSU 60